Twój dług przyjdź  zapytaj  odpracuj 

D O K U M E N T A C J A
zarządzenia, wnioski, formularze

Zarządzenia
  ZARZĄDZENIE NR 89/20 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG Z DNIA 8 CZERWCA 2020 R. W SPRAWIE REGULAMINU SPŁATY ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU NALEŻNOŚCI ZA KORZYSTANIE Z LOKALI STANOWIĄCYCH MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY MIASTO KOŁOBRZEG W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO
Wnioski
  WNIOSEK O SPŁATĘ ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z LOKALU KOMUNALNEGO W FORMIE ŚWIADCZENIA RZECZOWEGO
 
  OŚWIADCZENIE - WYPEŁNIA OSOBA WSKAZANA PRZEZ DŁUŻNIKA DO ODPRACOWANIA ZADŁUŻENIA

Szczegóły jak można odpracować swój dług w Kołobrzeskim TBS.
Krok po kroku co trzeba zrobić, gdzie pójść i jakie dokumenty złożyć.
Dowiedz się jakie prace możesz wykonać i czy są one w zakresie Twoich zainteresowań.

Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego © All Rights Reserved.

Joomla Portale | zadzwoń 600 992 272